อบรม เครน

อบรมเครน คืออะไร อบรมไปทำไม ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

อบรมเครน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการอบรมปั้นจั่น ทุกคนสงสัยไหมว่าอบรมไปทำไม การอบรมเครน คือ หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเครนหรือปั้นจั่น กฎกระทรวงได้กำหนดให้ผู้ที่ทำงานร่วมกับเครนหรือปั้นจั่นจะเข้ารับการอบรมเครน เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ นำมาสู่ความปลอดภัย ซึ่งต้องอบรมกับทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่ให้บริการอบรมเครน สถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การอบรมเครนด้วยหลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ ได้แก่ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ควบคุม หลักการและเหตุในการอบรมเครน มีดังนี้

  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครนหรือปั้นจั่นได้เข้ารับการอบรมตามข้อกฎหมาย
  • เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ที่มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประโยชน์ทีได้รับการจากอบรมเครน

  • พนักงานหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัย
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่น นอกจากนั้นยังช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ความสูญเสียทั้งแต่ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน
  • พนักงานที่ผ่านการอบรมเครน มีทักษะการทำงานที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและรายได้

โดยเฉพาะผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับ ที่ต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงเทคนิคการให้สัญญาณกลับไปยังผู้บังคับ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย บ่อยครั้งการให้สัญญาณที่ไม่ถูกต้องนำมาซึ่งอุบัติเหตุ ดังนั้น ผู้ให้สัญญาณต้องเรียนรู้ท่าทางการให้สัญญาณที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล

การอบรมเครน สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเลือกใช้สลิงและการตรวจสองสลิง อุปกรณ์ช่วยยกที่สำคัญสำหรับเครน การตรวจสอบสลิงหรือโซ่ยกของ และคำนวณการรับน้ำหนักให้แม่นยำ

การอบรมเครนมีหลายรูปแบบ มีทั้งอบรมเครนสำหรับบริษัทหรือโรงงาน โดยผู้อบรมจะเข้าไปอบรมถึงที่ และการอบรมเครนแบบ Public หรือแบบทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถเกิดทางไปอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมได้

อีกสิ่งหนึ่ง เชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้ การอบรมเครนหรือปั้นจั่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อบรมเครนหรือปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และชนิดอยู่กับที่ ดังนั้น ก่อนลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ผู้อบรมต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองทำงานกับปั้นจั่นชนิดไหน ปจ.1 หรือปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ เช่น รอกยกของ ทาวเวอร์ เครน ลิฟท์ขนส่ง ฯลฯ ส่วน ปจ.2 คือ ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ เช่น โมบายเครน รถเฮี๊ยบ เรือเครน ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ อบรมเครน คืออะไร อบรมไปทำไม ได้ประโยชน์อะไรจากการอบรมบ้าง หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบแล้ว นอกจากการอบรมเครนจะเป็นไปตามข้อกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานด้วย