มิกซ์ดิจิตอล

มิกซ์ดิจิตอลหรือมิกเซอร์ดิจิตอลน่าใช้ 3 อันดับ มียี่ห้อบ้าง

ในสมัยก่อนการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีหรือผลิตสื่อบันเทิง ล้วนแต่ใช้เสียงดนตรีที่ทำมาจาก ที่ทำมาจากดนตรีและเสียงสังเคราะห์นำมาประกอบ เป็นส่วนใหญ่ มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อนรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ประกอบและผู้คนเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันการผลิตสื่อและดนตรีมีความมีความ สะดวกสบายลดขั้นตอนการผลิตทำได้รวดเร็วเป็นอย่างมากและก็เพราะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมความบันเทิงและอุตสาหกรรมเพลง โดยการนำมิกเซอร์ทั้งมิกเซอร์ที่เป็นแบบอนาล็อกและก็เป็นแบบดิจิตอลเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตดนตรีเพลงเพลงประกอบละครและภาพยนตร์ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ง่ายขึ้น เป็นอย่างมาก 3 อันดับมิกเซอร์ดิจิตอลปี 2022 ที่น่าใช้มีอะไรบ้าง ได้แก่ มิกเซอร์ดิจิตอล YAMAHA – Series TF เป็นมิกเซอร์ดิจิตอล ยี่ห้อ Yamaha […]

Continue Reading มิกซ์ดิจิตอลหรือมิกเซอร์ดิจิตอลน่าใช้ 3 อันดับ มียี่ห้อบ้าง