อบรมดับเพลิง

องค์ประกอบของไฟและความสำคัญของการอบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิง มีความสำคัญหรือไม่ อย่างไร เพลิงไหม้ เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและมันมักเกิดขึ้นบ่อยในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้น เหตุการณ์อาจลุกลามบานปลายจนยากที่จะควบคุมได้ นำไปสู่การสูญเสียหรือสร้างความเสียหายทั้งแต่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนที่เราจะไปดูความสำคัญของการอบรมดับเพลิง อยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของไฟกันก่อนในเบื้องต้น ซึ่งไฟจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างได้ เมื่อทั้งหมดรวมตัวกันจะเกิดเป็นไฟไหม้แล้วถ้าปล่อยให้เพลิงไหม้นานเกิน 5 นาทีจนไม่สามารถควบคุมได้ เราจะเรียกเหตุการณ์นั้นว่า อัคคีภัย องค์ประกอบของไฟ 1.เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น […]

Continue Reading องค์ประกอบของไฟและความสำคัญของการอบรมดับเพลิง